CANVAS กำหนดกลยุทธ์บริหาร ‘คนที่ใช่’ อย่างมีประสิทธิภาพ

VUCA World เป็นหนึ่งในแรงกดดันให้องค์กรต้อง Transform ตนเองในหลายด้าน กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่องค์กรคาดหวังให้ช่วยผลักดัน Performance ขององค์กรต้องมี “คน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญ อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้เดินหน้าไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ แต่ The Right People คือคำตอบ

The Right People at First Time คือหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารคนและบริหารองค์กรที่ QGEN ได้เคยนำเสนอ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Employee Journey ที่องค์กรต้องคิดให้มากขึ้นว่าจะสร้าง Employee Experience ที่ดีพอในการที่จะดึงศักยภาพอย่างเต็มที่ของพนักงานออกมาให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร

One Size Never Fit All คือความเชื่อที่ QGEN ใช้เป็นกรอบในการบริหารคน โดยเฉพาะ “คนที่ใช่” ขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารและ HR ต้องใช้ Empathy เพื่อเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่า “คนที่ใช่” เป็นใคร มีความเชื่อ ความคิด เป้าหมาย รวมไปถึงข้อจำกัดอะไรบ้าง เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็น The Existing Right People และ The Right People in the Future

QGEN : The Right People Management Canvas เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารและ HR ได้ Empathy และเห็นภาพที่ชัดเจนของ “คนที่ใช่” เพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดทั้ง Employee Journey เพื่อสร้าง Employee Experience ที่เหมาะสม ส่งผลโดยตรงต่อ Employee Engagement และ Performance ของพนักงานในที่สุด

วิธีที่ดีที่สุดในการใช้เครื่องมือนี้คือการ Brainstorm เพราะเราเชื่อในมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และเมื่อเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปอย่างมีเหตุผลแล้ว การนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่แต่ละองค์กรมี ก็น่าจะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ย้ำอีกทีว่า One Size Never Fit All การบริหารคนอาจจะไม่มีแนวทางที่สำเร็จรูป ต้องปรับต้องแก้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ “คน” ในแต่ละทีม หรือแต่ละเหตุการณ์มี Lifestyle ที่แตกต่างกันออกไป

QGEN : The Right People Management Canvas เริ่มต้นตั้งคำถามตั้งแต่ระดับองค์กร หรืออย่างน้อยที่สุดคือระดับทีม ที่จะต้องมีภาพที่ชัดเจนมากคือ

1. Business Needs and Goal
เป้าหมายขององค์กร หรือของทีมในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เช่นการขยายสาขา การเพิ่มยอดขาย การ Transform องค์กรให้เป็น Digital

2. Challenge and Limitation
อะไรคือข้อจำกัดขององค์กรหรือทีม ที่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่น งบประมาณที่จำกัดไม่สามารถขอเพิ่มได้ การทำงานบนระบบมาตรฐานเดิม การใช้เทคโนโลยีเดิมในระยะเวลา 2 ปีนี้ หลังจากที่ชัดเจนในระดับองค์กรหรือระดับทีมแล้ว สิ่งที่เราต้องคิดต่อก็คือ “คนที่ใช่” แบบไหนที่จะพาให้องค์กรหรือทีม เดินไปสู่เป้าหมายตาม Business Needs and Goal ภายใน Challenge and Limitation ดังกล่าว

3. Demographic
ซึ่งต้องถอดออกมาให้เห็นภาพทั้ง Character , Competency และ Behavior

4. Individual Goal
เป้าหมายของ “คนที่ใช่” ตาม Demographic คืออะไร เช่น การเติบโตอย่างรวดเร็วในองค์กร หรือความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้สองรูปแบบคือ การทำแบบสำรวจเชิงลึก หรือการระดมสมองจากประสบการณ์

5. Individual Challenge
ความท้าทายที่เป็นไปได้ของ ”คนที่ใช่” ตาม Demographic ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในที่ทำให้คนเหล่านั้นไม่สามารถไปสู่เป้าหมายได้ เช่น Burn Out ง่าย เครียดง่าย ขาดความอดทน เป็นต้น

6. Fear and Limitation
ความกลัวและข้อจำกัด เป็นไปได้ของ ”คนที่ใช่” ตาม Demographic เช่น การไม่ชอบงาน Routine ข้อจำกัดในความสามารถด้านการบริหารคน หรือแม้แต่ข้อจำกัดเรื่องของการสื่อสาร

เมื่อเราเห็นภาพที่ชัดเจนทั้งในมิติขององค์กรหรือทีม และมิติของ “คนที่ใช่” ได้ชัดเจน หรือชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือการกำหนดกลยุทธ์สามด้านที่สำคัญคือ Recruitment Strategy , Motivation Strategy และ Rewarding Strategy ที่ต้องทำให้เชื่อให้ได้ว่า นี่คือการออกแบบมาเพื่อ The Right People จริง ๆ

Wrong Strategy ย่อมส่งผลต่อ The Right People แน่ ๆ QGEN The Right People Management Canvas อาจจะไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการคนที่ใช่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด แต่จะช่วยให้เรามี Empathy และเข้าใจทั้งองค์กรและคนอย่างที่ควรจะเป็น

QGEN The Right People Management Canvas เป็นหนึ่งในเครื่องมือของหลักสูตร “The RIGHT People Management” รุ่นที่ 2 ซึ่งจะได้เรียนรู้และทำ Workshop ด้วยการเรียนสดกันในวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 (หลักสูตร 2 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/37AF7W1

หรือหากที่มีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลอื่น ๆ สอบถามได้ที่ Inbox หรือ Line : @QGEN (มี @ ข้างหน้า) Email : Panisa@qgen.co.th หรือโทร. 095-706-5170 (คุณปาณิศา)

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email