ทีมขาดแรงจูงใจเพราะปัญหาการเมืองในองค์กร

Employee Motivation หรือแรงจูงใจของพนักงาน ล้วนมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ลดทอนแรงจูงใจของพนักงาน

“ไม่ใช่ว่าทำไมได้หรอกพี่ แต่ไม่อยากทำ เพราะถึงทำให้ดีแค่ไหน ก็เอาชนะการเมืองในบริษัทไม่ได้หรอก”

ปัญหาการเมืองในองค์กรเป็นหนึ่งในปัญหาคลาสสิคที่ลดทอนแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน และแน่นอนส่งผลกระทบโดยตรงต่อ Performance ขององค์กร สิ่งที่เราต้องทำตัวเราเองในฐานะผู้บริหาร Leader หรือ HR คือ

1. ปัญหานี้มีอยู่จริงหรือไม่: ถ้ามี เราตั้งใจให้เกิดหรือเกิดขึ้นมาเอง แต่ถ้าไม่มีแปลว่าพนักงานคิดไปเอง แล้วอะไรที่ทำให้พนักงานคิดไปเอง

2. จะเพิกเฉยหรือจะแก้ปัญหา: ไม่ว่าจะเพิกเฉยหรือแก้ปัญหา ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องต่าง ๆ เป็น Butterfly Effect ซึ่งเราต้องมองให้เห็นตั้งแต่ก่อนการตัดสินใจว่าจะเลือกทางไหน และเรื่องหนึ่งที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรคือ ทางไหนที่พาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่ากัน

หากจะแก้ปัญหาเรื่องการเมืองในองค์กร ถ้าเป็นผม ผมคงเริ่มที่การสื่อสารครับ หลักการของผมยังเหมือนเดิม ถ้าไม่โอเคเรื่องอะไรขององค์กร ต้องไม่โอเคในเรื่องที่เป็นจริง พนักงานต้องไม่คิดไปเอง เพราะฉะนั้นสื่อสารให้เขาเข้าใจและเข้าถึงข้อเท็จจริงให้ได้ก่อน

ที่เหลือคือความจริงที่องค์กรต้องยอมรับว่านี่คือต้นตอของปัญหา อะไรบ้างที่มีแนวโน้มจะส่งเสริมให้เกิดปัญหาการเมืองในองค์กร การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การชงผลประโยชน์ซึ่งกันและกันโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร หรือการประเมินผลที่ไม่เป็นธรรม

รูปแบบการจัดผังองค์กรมีส่วนแค่ไหน จัดผังองค์กรอย่างไรให้เกิดปัญหาการเมืองในองค์กรน้อยที่สุด ไม่ได้บอกว่าจะไม่มี แต่ถ้ามีทำอย่างไรให้ควบคุมได้ ส่งผลกระทบต่อ Motivation น้อยที่สุด แล้วพฤติกรรมของ Leader ควรจะเป็นแบบไหน

นี่คือประเด็นเบื้องต้นที่เราต้องวิเคราะห์เพื่อแก้และลดผลกระทบจากปัญหาการเมืองในองค์กร

Employee Motivation คือสิ่งที่ผมอยากให้ผู้บริหาร Leader และ HR ให้ความใส่ใจมาก ๆ เรื่องนี้ไม่ได้สร้างได้ง่าย ๆ เมื่อสร้างได้แล้วก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ เพราะถ้าวันใดวันหนึ่ง Employee Motivation ลดลง แล้วมาลดลงในช่วงวิกฤตที่เราต้องยืนหยัดสู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อเอาตัวรอดให้ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้คืออีกหนึ่งสิ่งที่ HR ต้องรีบจัดการ

แค่ผู้บริหาร แค่ Leader ยืนหยัดสู้คงไม่พอ Employee Motivation คือแรงเสริมที่ดีให้องค์กรเดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืนครับ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email