ทีมทำงานไม่สำเร็จ-เพราะทำไม่เป็นหรือไม่อยากทำ

หาแรงจูงใจให้เจอ ทีมทำงานไม่สำเร็จ เพราะทำไม่เป็นหรือไม่อยากทำ