หาแรงจูงใจให้เจอ ทีมทำงานไม่สำเร็จเพราะอะไร

ทำอย่างไรให้พนักงานมีแรงจูงใจ ? ทีมทำงานไม่สำเร็จเพราะ ทำไม่เป็นหรือไม่อยากทำ

สิ่งที่ทุกองค์กรต้องการคือ Performance และความสำเร็จของงาน ถ้าองค์กรมีทีมที่่ทำงานไม่สำเร็จ สิ่งที่ Leader ต้องวิเคราะห์สาเหตุให้ได้ว่าเป็นเพราะทีมงานทำไม่ได้ หรือทีมงานไม่อยากทำ

ถ้าทำไม่ได้ สิ่งที่ต้องทำคือการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ แต่ถ้าไม่อยากทำ เรื่องที่องค์กรต้องโฟกัสคือ Motivation หรือแรงจูงใจที่อาจจะมีไม่เพียงพอ จริง ๆ แล้วพนักงานไม่อยากโต หรือเราหาแรงจูงใจให้อยากเติบโตไม่เจอ

อย่าหลงทางและใช้เครื่องมือในการบริหารที่ผิด สิ่งที่ Invest ไปอาจจะไม่ส่งผลให้ Performance ดีอย่างที่ต้องการ ถ้าเข้าใจไปเองว่าขาดทักษะ แต่จริง ๆ แล้วขาดแรงจูงใจในการทำงาน แล้วเราไปเน้นที่ People Development โดยลืมสนใจ Motivation ต่อให้พัฒนาแค่ไหนเป้าหมายก็อาจจะไปไม่ถึง

Motivation เองก็มีทั้ง Negative Approach และ Positive Approach แน่นอนว่าให้ผลลัพธ์ที่ต่างกัน Penalty หรือบทลงโทษ เป็นตัวอย่างที่ดีของ Negative Approach ที่เป็นตัวกำกับให้พนักงาน หรือทีมงานทำงานตามที่เราต้องการ ซึ่งอาจจะให้ผลลัพธ์ในระยะสั้น หรือมากที่สุดที่ Negative Approach ทำได้คือ ทำให้พนักงานสร้างผลงานเท่ากับมาตรฐาน

แต่ถ้าอยากได้ผลงานที่เกินมาตรฐาน Positive Approach คือแนวทางในการสร้าง Motivation ที่ผู้บริหาร Leader และ HR ต้องใช้ความเอาใจใส่ Empathy เพื่อประเมินและหาให้เจอว่าแต่ละคน แต่ละ Team แต่ละ Segment ควรจะใช้เครื่องมือแบบไหนในการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ย้ำอีกที แยกให้ออกว่าทำไม่เป็นหรือไม่อยากทำ เพื่อเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องที่จะช่วยให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email