MEDIA & PODCAST

อัพเดทความรู้ด้าน HR กับคลิปสาระความรู้
และ Podcast จาก QGEN ฉบับเข้าใจง่าย

MEDIA

คลิปอัพเดทสาระความรู้ด้านการบริหารคน การบริหารองค์กร และทักษะในการทำงาน ฉบับเข้าใจง่าย

MEDIA

คลิปอัพเดทสาระความรู้ด้านการบริหารคน การบริหารองค์กร และทักษะในการทำงาน ฉบับเข้าใจง่าย

PODCAST

ห้ามพลาด! อัพเดทเทรนด์ สาระความรู้ด้าน HR ฉบับฟังง่าย กับ QGEN PODCAST

PODCAST

ห้ามพลาด! อัพเดทเทรนด์ สาระความรู้ด้าน HR ฉบับฟังง่าย กับ QGEN PODCAST