Leadership Style สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรหรือไม่
Leadership Style

Leadership Style หรือสไตล์การทำงานของผู้นำ เมื่อยึดตามนักวิชาการ ‘เคิร์ท เลวิน’ ผู้บุกเบิกแนวคิดจิตวิทยาสังคม องค์กร และจิตวิทยาประยุกต์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้


1. Authoritative (หัวหน้าแบบยึดอำนาจ)
หัวหน้าเป็นคนตัดสินใจเด็ดขาดเพียงผู้เดียว มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ลูกน้องนำไปปฏิบัติตามคำสั่ง

2. Participative (หัวหน้าแบบประชาธิปไตย)
หัวหน้าเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รับฟัง เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และหัวหน้าจะตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้าย

3. Delegative (หัวหน้าแบบเสรีนิยม)
หัวหน้ามอบอำนาจในการดำเนินงานให้ลูกน้อง ให้ลูกน้องสามารถดำเนินงาน ตัดสินใจ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และเป็นคนดูแลรับผิดชอบผลการดำเนินงานของลูกน้องที่ได้ดำเนินการไป
(อ้างอิง: https://bit.ly/3bNRsZH)

แน่นอนว่าผู้นำแต่ละคนย่อมมีสไตล์การทำงานที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาด้วยเช่นกันคือ Leadership Style ที่ผู้นำเป็นนั้นสอดคล้องกับองค์กรหรือไม่ ?

ปี 1970s, Tom Peters และ Robert Waterman ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการของ McKinsey นำเสนอ 7 Element ที่องค์กรต้องมี และต้องทำให้สอดคล้องกัน ซึ่งความสอดคล้องนี้แหละที่จะพาองค์กรไปสู่เป้าหมายได้ ซึ่งนั้นก็คือ McKinsey 7-S Framework ที่หลายคนคุ้นเคยดี และหลายองค์กรก็นำมาปรับใช้อย่างจริงจัง

S ทั้ง 7 ตัวประกอบไปด้วย

– Strategy กลยุทธ์หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

– Structure โครงสร้าง ผังองค์กร รูปแบบของทีมที่บอกว่าใครจะต้องทำงานให้ใคร ใครต้องตรวจสอบใคร

– System ระบบหรือรูปแบบวิธีการทำงานที่ทำให้งานสำเร็จ

– Shared Values ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร

– Style เน้นไปที่แนวทาง แนวคิด และวิธีการทำงานของ Leader

– Staff คนในองค์กร รวมไปถึงแนวทางในการบริหารคนเพื่อดึงศักยภาพของคนออกมาใช้อย่างเต็มที่

– Skill ทักษะของคนในองค์กร

แน่นอนว่าทั้ง 7 ตัวต้องวางแผน ออกแบบ และดำเนินการให้สอดคล้องกัน ถ้ากลยุทธ์ขององค์กรคือ เพิ่ม Speed การทำงาน แต่ผังองค์กรมีลำดับขั้นที่เยอะมาก องค์กรเริ่มเอาระบบ Digital มาใช้แล้ว แต่ยังไม่ได้มีแผนในการทำให้คนในองค์กรมีทักษะการทำงานแบบ Digital ไม่ใช่เรื่องแปลกที่องค์กรจะเดินหน้า 2 ก้าวแล้วถอยหลัง 3 ก้าวอยู่บ่อย ๆ

อีกเรื่องที่มีผลไม่แพ้กันคือ Leadership Style เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับ S ตัวอื่น ๆ หรือไม่ หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนา Leadership แต่การจะพัฒนา Leader ให้มีแนวทางในการนำไปด้วย Style แบบไหน องค์กรได้คิด และออกแบบให้สอดคล้องแล้วใช่หรือไม่

“Leader ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับทีมในรูปแบบไหน ถึงจะทำให้ทีมเดินหน้าไปสู่เป้าหมายได้”นี่คือคำถามกว้าง ๆ ที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่จะตอบคำถามนี้ได้ดี ก็ต้องรู้จักทีมให้ดี และเข้าใจเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อให้สุดท้ายเราหาคำตอบได้ว่า Leader Style ควรเป็นแบบไหน

จะมีสไตล์แบบสิงโตขย้ำเหยื่อ หรือจะมีสไตล์แบบผีเสื้อในทุ่งลาเวนเดอร์ หรือบางที เราอาจจะต้องเป็นสิงโตในทุ่งลาเวนเดอร์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ

และสุดท้ายไม่ว่าคุณจะมี Leader Style แบบไหน อย่าลืมถามตัวเองว่า คุณเป็น Leader ที่สร้างแรงจูงใจที่ดีหรือยัง

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email