3 ตัวกลางที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง
3 ตัวกลางที่ทำมห้วัฒนธรรมองค์กรต้องเปลี่ยน

3 ตัวการหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมองค์กรคือ Increased Diversity, Increased use of Technology และ Reduced “Connection at Work”

ผลการสำรวจของ The O.C. Tanner 2018 Global Culture Report ซึ่งทำการสำรวจจากพนักงานมากกว่า 14,000 คนทั่วโลก

3 ตัวการหลักที่ทำให้วัฒนธรรมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง

1. Increased Diversity
คือสิ่งที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าในองค์กรหนึ่ง มีมากกว่า 3 Gen ที่ทำงานร่วมกัน แน่นอนแล้วว่าในองค์กรตอนนี้เกือบครึ่งเป็น Generation Y ในขณะที่ Generation Z กำลังเข้ามา ความขัดแย้งและปัญหาระหว่าง Generation กลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดา คือถ้าไม่จัดการหรือวางแผนให้ดี ปัญหานี้ก็จะกลายเป็นอุปสรรค

วัฒนธรรมขององค์กรควรจะเป็นอย่างไร เมื่อในองค์กรมีมากกว่า 3 Generation นี่คือคำถามที่หนึ่ง

2. Increased use of Technology
คือการมาของเทคโนโลยีทั้ง AI และ AR ที่บริษัทก็ต้องปรับตัว HR ก็ต้องปรับตาม วิธีการทำงานก็เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้น

แล้วในองค์กรที่มี AI กับ AR มีผลกระทบกับธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กรควรจะเป็นอย่างไร

3. Reduced “Connection at Work”
หรือพฤติกรรมโลกส่วนตัวที่มากขึ้น พนักงานแต่ละคนมีอุปกรณ์เสริมเพื่อสร้างโลกของตัวเองขึ้นมา รูปแบบการทำงานเป็นทีมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กรก็เปลี่ยนไปจากที่เราคุ้นเคย

วัฒนธรรมขององค์กรควรจะเป็นอย่างไร เมื่อพนักงานที่เรามีต่างก็ชอบที่จะมีโลกส่วนตัว

วัฒนธรรมองค์กรของเรา ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มั้ย แล้ววัฒนธรรมแบบนั้นจะพาให้องค์กรไปรอดในยุคของการแข่งขันแบบนี้ใช่หรือไม่

นี่คือสิ่งที่ต้องคิดครับ

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email