Categories
The Right People

CANVAS กำหนดกลยุทธ์บริหาร ‘คนที่ใช่’ อย่างมีประสิทธิภาพ

VUCA World เป็นหนึ่งในแรงกดดันให้องค์กรต้อง Transform ตนเองในหลายด้าน กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่องค์กรคาดหวังให้ช่วยผลักดัน Performance ขององค์กรต้องมี “คน” เป็นทรัพยากรที่สำคัญ อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่จะช่วยผลักดันองค์กรให้เดินหน้าไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ แต่ The Right People คือคำตอบ

The Right People at First Time คือหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารคนและบริหารองค์กรที่ QGEN ได้เคยนำเสนอ แต่นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Employee Journey ที่องค์กรต้องคิดให้มากขึ้นว่าจะสร้าง Employee Experience ที่ดีพอในการที่จะดึงศักยภาพอย่างเต็มที่ของพนักงานออกมาให้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร

One Size Never Fit All คือความเชื่อที่ QGEN ใช้เป็นกรอบในการบริหารคน โดยเฉพาะ “คนที่ใช่” ขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารและ HR ต้องใช้ Empathy เพื่อเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่า “คนที่ใช่” เป็นใคร มีความเชื่อ ความคิด เป้าหมาย รวมไปถึงข้อจำกัดอะไรบ้าง เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งที่เป็น The Existing Right People และ The Right People in the Future

QGEN : The Right People Management Canvas เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารและ HR ได้ Empathy และเห็นภาพที่ชัดเจนของ “คนที่ใช่” เพื่อที่จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดทั้ง Employee Journey เพื่อสร้าง Employee Experience ที่เหมาะสม ส่งผลโดยตรงต่อ Employee Engagement และ Performance ของพนักงานในที่สุด

วิธีที่ดีที่สุดในการใช้เครื่องมือนี้คือการ Brainstorm เพราะเราเชื่อในมุมมองและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และเมื่อเราเข้าใจถึงที่มาที่ไปอย่างมีเหตุผลแล้ว การนำไปประยุกต์ใช้ภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขและข้อจำกัดต่าง ๆ ที่แต่ละองค์กรมี ก็น่าจะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ

ย้ำอีกทีว่า One Size Never Fit All การบริหารคนอาจจะไม่มีแนวทางที่สำเร็จรูป ต้องปรับต้องแก้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ “คน” ในแต่ละทีม หรือแต่ละเหตุการณ์มี Lifestyle ที่แตกต่างกันออกไป

QGEN : The Right People Management Canvas เริ่มต้นตั้งคำถามตั้งแต่ระดับองค์กร หรืออย่างน้อยที่สุดคือระดับทีม ที่จะต้องมีภาพที่ชัดเจนมากคือ

1. Business Needs and Goal
เป้าหมายขององค์กร หรือของทีมในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี เช่นการขยายสาขา การเพิ่มยอดขาย การ Transform องค์กรให้เป็น Digital

2. Challenge and Limitation
อะไรคือข้อจำกัดขององค์กรหรือทีม ที่ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เช่น งบประมาณที่จำกัดไม่สามารถขอเพิ่มได้ การทำงานบนระบบมาตรฐานเดิม การใช้เทคโนโลยีเดิมในระยะเวลา 2 ปีนี้ หลังจากที่ชัดเจนในระดับองค์กรหรือระดับทีมแล้ว สิ่งที่เราต้องคิดต่อก็คือ “คนที่ใช่” แบบไหนที่จะพาให้องค์กรหรือทีม เดินไปสู่เป้าหมายตาม Business Needs and Goal ภายใน Challenge and Limitation ดังกล่าว

3. Demographic
ซึ่งต้องถอดออกมาให้เห็นภาพทั้ง Character , Competency และ Behavior

4. Individual Goal
เป้าหมายของ “คนที่ใช่” ตาม Demographic คืออะไร เช่น การเติบโตอย่างรวดเร็วในองค์กร หรือความมั่นคงทางรายได้ ซึ่งสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ได้สองรูปแบบคือ การทำแบบสำรวจเชิงลึก หรือการระดมสมองจากประสบการณ์

5. Individual Challenge
ความท้าทายที่เป็นไปได้ของ ”คนที่ใช่” ตาม Demographic ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในที่ทำให้คนเหล่านั้นไม่สามารถไปสู่เป้าหมายได้ เช่น Burn Out ง่าย เครียดง่าย ขาดความอดทน เป็นต้น

6. Fear and Limitation
ความกลัวและข้อจำกัด เป็นไปได้ของ ”คนที่ใช่” ตาม Demographic เช่น การไม่ชอบงาน Routine ข้อจำกัดในความสามารถด้านการบริหารคน หรือแม้แต่ข้อจำกัดเรื่องของการสื่อสาร

เมื่อเราเห็นภาพที่ชัดเจนทั้งในมิติขององค์กรหรือทีม และมิติของ “คนที่ใช่” ได้ชัดเจน หรือชัดเจนมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ สิ่งที่ต้องทำต่อมาคือการกำหนดกลยุทธ์สามด้านที่สำคัญคือ Recruitment Strategy , Motivation Strategy และ Rewarding Strategy ที่ต้องทำให้เชื่อให้ได้ว่า นี่คือการออกแบบมาเพื่อ The Right People จริง ๆ

Wrong Strategy ย่อมส่งผลต่อ The Right People แน่ ๆ QGEN The Right People Management Canvas อาจจะไม่ใช่เครื่องมือเดียวที่จะช่วยให้เราบริหารจัดการคนที่ใช่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด แต่จะช่วยให้เรามี Empathy และเข้าใจทั้งองค์กรและคนอย่างที่ควรจะเป็น

QGEN The Right People Management Canvas เป็นหนึ่งในเครื่องมือของหลักสูตร “The RIGHT People Management” รุ่นที่ 2 ซึ่งจะได้เรียนรู้และทำ Workshop ด้วยการเรียนสดกันในวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 (หลักสูตร 2 วัน รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/37AF7W1

หรือหากที่มีข้อสงสัย ต้องการข้อมูลอื่น ๆ สอบถามได้ที่ Inbox หรือ Line : @QGEN (มี @ ข้างหน้า) Email : Panisa@qgen.co.th หรือโทร. 095-706-5170 (คุณปาณิศา)

Categories
The Right People

ทำไม HR ถึง Transform ตนเองไม่ได้สักที

HR จะ Transform ตนเองได้ ต้องเริ่มจากการสร้าง Mindset ที่ถูกต้องให้กับตนเองว่า HR สามารถที่จะสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ ถ้าขาด Mindset นี้ไป อาจจะไม่จำเป็นต้องพูดถึงเรื่อง Transform เพราะงานของ HR อาจจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี หรือไม่ก็ Outsource Service ได้ในไม่ช้า

ความท้าทายถัดมา คือการ Rebrand เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ พิสูจน์ให้ทั้งผู้บริหาร และ Line Manager เห็นว่า HR สามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจผ่านกระบวนการของ HR ได้ ทั้งในเรื่อง The Right People at First Time, การพัฒนาทักษะที่จำเป็นล่วงหน้าทั้ง Hard Skill และ Soft Skill, การปรับผังองค์กรให้เหมาะกับรูปแบบการทำงาน, การกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมและดึงศักยภาพการทำงาน

การจะสร้างมูลค่าผ่านกระบวนทำงานตามที่ว่ามา สิ่งแรกที่ HR ไม่เพียงแค่รู้ แต่ต้องเข้าใจอย่างจริงจังก็คือ ธุรกิจขององค์กรทั้งในระดับ Macro และ Micro ถ้าเราไม่เข้าใจธุรกิจ การบริหารคนของเราก็จะยากที่จะเข้าเป้า และส่งเสริมให้องค์กรเติบโต (หาก HR และผู้บริหารท่านใดที่สนใจเรื่องกลยุทธ์การบริหารคนและองค์กร ลองอ่านบทความนี้ดูครับ)

ลองให้คะแนนดูครับ ถ้าเราเป็น HR คะแนนจาก 0 – 100 เราเข้าใจธุรกิจซักกี่คะแนน แล้วถ้าคะแนนเราไม่ถึง 50 แน่นอนว่าเราต้องพัฒนา ส่วนจะพัฒนายังไงนั้น อย่าให้เสียชื่อความเป็น HR นะครับ

แล้วถ้า HR คือหนึ่งในหน่วยงานสำคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งองค์กร แต่ HR เองยังไม่ Transform ตัวเอง แล้วเราจะไปผลักดันให้หน่วยงานอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงได้ยังไง

อาจจะไม่แปลกเลยที่องค์กรหรือผู้บริหาร ไม่ได้ให้ HR เข้าไปอยู่ในแผนด้วย เพราะ HR เองไม่ได้สร้างความมั่นใจเลยว่าจะเปลี่ยนแปลงได้

แล้ว HR จะเริ่มจากอะไรดี ผมขอเริ่มอย่างนี้ครับ

ข้อแรก
ตอบคำถามให้ชัดว่าหน้าตาของงาน HR หลังจากผ่านการ Transform แล้วเป็นอย่างไร

นี่คือข้อที่สำคัญมากครับ เพราะถ้าภาพเราไม่ชัด เราก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าเรากำลังจะเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไร วาดภาพให้ชัดเลยว่า 80 % ของงาน HR จะเป็น Digital ทั้งหมด เหลือไว้แค่ 20 % เพราะอาจจะมีงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกที่เค้าอาจจะไม่ได้ Digital ไปกับเรา

มีภาพชัด เราก็เดินหน้าง่ายครับ

ข้อที่สอง
ทำความเข้าใจกับกระบวนการ Transformation คือ Explore, Experiment และ Learn ซึ่งกว่าจะผ่าน Experiment มาเป็น Learn ได้คือไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่ใช่ทุกการทดลองจะประสบความสำเร็จ ดังนั้นสิ่งที่ HR จะต้องเจอคือ Work Hard ในช่วง Transformation แน่ ๆ

ถ้าการ Transform ของ HR ไม่ได้ผล นั่นอาจจะเพราะเรายัง Work Hard ไม่พอก็ได้ ลองไปวิเคราะห์ดูครับ

ข้อที่สาม
กำหนด Mindset ที่จำเป็นซึ่งแน่นอนว่าต้องมี Growth Mindset เป็นที่ตั้ง เน้นในเรื่องของการสร้าง Employee Experience มากกว่าแค่การสร้าง Process ในการทำงานโดยไม่ได้สนใจว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรหรือไม่ และที่สำคัญกำหนดบทบาทในงานของตนเองให้เป็นผู้กำหนดกลยุทธ์และให้คำปรึกษาเรื่องการบริหารคน มากกว่าเพียงทำงานเอกสาร

แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะถ้าง่ายก็คงสำเร็จกันไปหมดแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ ที่สำคัญถ้า HR สามารถ Transform ตนเองได้สำเร็จ HR จะเป็น Game Changer ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร

สรุปกันอีกที เหตุผลที่ HR ยัง Transform ไม่สำเร็จ

1. ไม่มี Mindset ว่า HR สามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้

2. ไม่เข้าใจธุรกิจมากเพียงพอ

3. มองไม่เห็นหน้าตาที่ชัดเจนของ HR หลังจาก Transform แล้ว

4. ไม่เข้าใจกระบวนการ Transform

5. Work Hard ไม่พอ

6. ทีมงานขาด Growth Mindset หรือมี Growth Mindset แต่นำไปปรับใช้ในการพัฒนาวิธีการทำงานได้ไม่ดีพอ

ลองไปวิเคราะห์ดูว่าเราขาดอะไร แล้วรีบแก้ไขนะครับ