10 คำถาม คุณเป็น Leader ที่สร้างแรงจูงใจที่ดีหรือยัง

Motivation หรือแรงจูงใจมีผลต่อผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งหนึ่งในหน้าที่สำคัญของ Leader ในทุกระดับคือการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้กับทีม เพื่อให้สมาชิกในทีมแต่ละคนแสดงศักยภาพของตนเองออกมาอย่างเต็มที่ที่สุด

ในฐานะของ Leader เราคิดว่าเราสร้างแรงจูงใจได้ดีแค่ไหน (หากใครสนใจเรื่อง Leadership Style สามารถอ่านต่อในบทความนี้ได้ครับ Leadership Style สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรหรือไม่)

วันนี้ผมอยากให้ Leader ทุกคนลองสำรวจตนเองกับคำถามสิบข้อนี้นะครับว่าในแต่ละคำถาม การทำงานโดยปกติของเราทำเรื่องเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา ทำบ้างไม่ทำบ้าง หรือไม่เคยทำเลย

ตรวจสอบตัวเอง วิเคราะห์ตนเอง แล้วมองย้อนไปดูผลลัพธ์การทำงานของลูกทีมของเราว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำ หรือไม่ทำในแต่ละข้อมากน้อยแค่ไหน แล้วหลังจากนี้อะไรคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงนะครับ

1. มีมาตรฐานในการทำงาน และความคาดหวังต่อทีมที่ชัดเจนในทุกงาน

2. ทุกกฎระเบียบต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้กับทีม มีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับงาน และส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน

3. โครงสร้างหน่วยงานให้อิสระในการทำงานที่เหมาะสมกับทุกคน

4. เมื่อต้องตอบแทนทีมงาน ฉันให้ในสิ่งที่ทีมอยากได้และเห็นคุณค่า

5. มีมาตรฐานเดียวในการในการดูแลสมาชิกในทีมที่ผลงานไม่ดี

6. มีมาตรฐานเดียวในการในการให้รางวัลสมาชิกในทีมที่ผลงานดี

7. ชื่นชมทันที เมื่อเห็นสมาชิกในทีมทำผลงานได้ดี

8. ช่วยสมาชิกในทีมในการตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีม

9. ส่งเสริมสมาชิกทีมในการตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้น และช่วยพัฒนาความสามารถเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

10. มอบหมายงานโดยพิจารณาจากจุดแข็งของสมาชิกในทีม

ย้ำอีกครั้งว่าแรงจูงใจส่งผลโดยตรงต่อ Performance ขององค์กร ยิ่งพนักงานในองค์กรมีแรงจูงใจที่ดี และเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากองค์กรเป็นผู้สร้างขึ้นมาซึ่งควบคุมได้ จะยิ่งช่วยให้องค์กรพัฒนาและเอาชนะสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น

Free Download QGEN Questionnaire:
EMPLOYEE MOTIVATION ชุดคำถามเพื่อสำรวจแรงจูงใจของพนักงาน
Click: https://bit.ly/2BrPq1b

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email